Informatie over een beveiligingsincident

Op woensdag 22 september 2021 zijn wij geconfronteerd met een datalek. Wij hebben meteen een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld die alles op alles heeft gezet om de gevolgen van dit incident te beperken.

Wat is er gebeurd?

Ondanks onze maatregelen om onze data te beschermen zijn door een kwetsbaarheid in ons systeem onze gegevens tijdelijk niet beschikbaar geweest ten gevolge van een cyberincident. Derden hebben mogelijk toegang gekregen tot uw persoons- en of contactgegevens die wij hebben geregistreerd in ons systeem. JVCKENWOOD Europe B.V. heeft een expert op het gebied van cybersecurity gevraagd om onderzoek te doen. Dit onderzoek richt zich op hoe de gegevens mogelijk buiten ons beheer terecht zijn gekomen. Zij zijn hier nu nog mee bezig. Ook hebben wij hen gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen om te borgen dat onze data extra wordt beveiligd.
JVCKENWOOD Europe B.V. heeft inmiddels alle direct betrokkenen op de hoogte gesteld. Ook is er melding gedaan bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens en de ‘Information Commissioners Office’ in het Verenigd Koninkrijk, om zo aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Wat betekent dit voor u?

Als uw gegevens in bezit zijn geraakt van derden, dan bestaat er een mogelijkheid dat u zogenaamde phishing e-mails of andere verdacht berichten ontvangt. Ook kan u gevraagd worden om de betalings- of leveringsvoorwaarden te wijzigen. In dat geval verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Let hierbij op dat u dit niet doet via de contactgegevens die in het verzoek vermeld staan. In geval van een wijziging zullen wij u nooit via deze kanalen benaderen.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, neem gerust contact op met uw contactpersoon binnen JVCKENWOOD of via datalek@nl.jvckenwood.com. Ook is er een website met veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ) beschikbaar via de link onderaan de pagina.
Ook kunt u via de site van de overheid https://www.rijksoverheid.nl/, https://economie.fgov.be/ of https://www.gov.uk/ meer te weten komen over phishing
Onze excuses voor de eventuele overlast. Wij zetten alles op alles om de gevolgen voor u te beperken. Uiteraard nemen wij voor de toekomst extra maatregelen om uw en onze gegevens nog beter te beveiligen.
Frequently Asked Questions