FAQ

1. Wat is een data lek?
Van een data lek is sprake als persoonsgegevens in de openbaarheid zijn gekomen, zijn vernietigd of niet toegankelijk meer zijn. Een dergelijk incident met (persoons)gegevens moet op basis van de GDPR binnen 72 uur na ontdekking van het incident aan de toezichthouder worden gemeld. 
2. Hoe is het data lek ontstaan?
Ondanks onze maatregelen om onze systemen te beveiligen is het data lek ontstaan door onbevoegde toegang door derden in onze IT-systemen.
3. Welke gegevens zijn (mogelijk) gelekt?
Het gaat in eerste instantie om uw contactgegevens (email, mobiele nummer) die mogelijk door derden zijn ingezien.
4. Loop ik nu extra risico’s?
Als uw gegevens zijn ingezien en openbaar zijn gemaakt kunt u een phishing mail, of een ander onbetrouwbaar bericht ontvangen. Ook kan aan u (per mail) worden gevraagd om de betalings- of leveringscondities te wijzigen. Wij zullen u niet op deze wijze hiervoor benaderen. Indien u een dergelijk bericht krijgt kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon via de bij u bekende gegevens dan wel via: datalek@nl.jvckenwood.com. Het is hierbij belangrijk om niet de in het bericht gebruikte contactgegevens te gebruiken. 
5. Wat doet JVCKENWOOD om mijn gegevens te beschermen?
Wij hebben direct na het incident een gespecialiseerd bedrijf gevraagd om ons te assisteren. Zij hebben direct diverse mitigerende maatregelen genomen om onze IT- omgeving te beveiligen. Ook voor de toekomst hebben wij maatregelen genomen om uw en onze gegevens nog beter te beschermen.
6. Ik heb nog vragen, waar kan ik deze het beste stellen?
Bij vragen kunt u ons een email sturen aan datalek@nl.jvckenwood.com of contact opnemen via uw contactpersoon bij JVCKENWOOD. 
7. Ik wil een klacht indienen of zorgen uiten, bij wie kan ik dit het beste doen?
Indien u een klacht heeft of uw zorg uiten dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via datalek@nl.jvckenwood.com of via uw contactpersoon bij JVCKENWOOD.
8. Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/, https://economie.fgov.be/ of https://www.gov.uk/